Mýtická stvoření starověku

Mýtická stvoření starověku


Medusa

Byla jediná smrtelná z trojice gorgon, obludných dcer boha Forkýsa a jeho manželky Kéthy. Svým pohledem měnila muže v kámen, a místo vlasů měla hady. Podle mýtů jí zabil Persseus , když použil štít jako zrcadlo a setnul jí hlavu.


 Grifin 

Pochází z perské mytologie, a zvěsti o něm se  rozšířili do celého starověkého světa. Tento tvor měl tělo lva, a hlavu a křídla jako orel. V různých říších mu dávali svá jména, Roch to byl v Persii, v Egyptě Horus v Řecku pták noh, ale nám nejvíce utkvěl v paměti z Římského označení Grifin.


Troll

Pochází ze skandinávské a germánské mytologie. Mnoho legend vypráví o bojích hrdinných válečníků s těmito bestiemi. Nejslavnější z nich je píseň o Beowulfovi, kde se hrdina utkal s Trollem jménem Grendel, a získal tak trůn. Troll měl být cca 3 metry vysoký skřet, s obrovskýma rukama.


Kentaur

Tento mýtický tvor , byl napůl kůň a napůl člověk. Tito tvorové žily v komunitách v přírodě. Mistrně ovládali luk a šíp. Podle legendy, jeden z kentaurů trénoval ve střelbě Parida z Troje, který později zabil lukem a šípem  poloboha Achylea.


Obr ( Gigant)

Tento dobrácký obr, byl až na některé jedince, pomocníkem lidí. Neslavnější gigant je pravděpodobně Atlas. Ten podle legendy drží na zádech celý náš svět.


 

Kraken

Poslední z titánů, titán moře. Byl popisován jako obrovská krakatice, s velkou zubatou tlamou a třemi oky. Jeho ramena zakončovaly hlavy mořských hadů. Poslouchal pouze boha Poseidóna  / Neptuna.


Pegas 

Mýtus pravděpodobně pochází z chetitské mytologie. Okřídlený kůň, syn boha moří Poseidona a Medusy.. Podle jedné z legend vyskočil z těla své matky Medusy , když ji Persseus uťal hlavu. Létal rychleji než vítr. Sám se pojmenoval Pegas, od té doby jsou za Pegase označováni všichni okřídlení koně. Život zasvětil pomáhání dětem. Žil na hoře Olymp.


Nága

Nága pochází z indické mytologie, jedná se o poloboha, který má lidský vrch těla se čtyrma rukama, a spodek těla je hadí. Makedonci v době Alexandra velikého, o Nágách mluvili jako o strážcích předindické pustiny.


Kerberos ( cerberus)

V antické mytologii trojhlavý pes, který střeží vchod do podsvětí. Podle jiných představ střežil především podsvětí před vstupem živých. Byl mazlíčkem boha Háda, vládce říše mrtvých.


Hydra

Hydra pochází z Řecké mytologie. Jednalo se o tříhlavého nelétavého draka. Hydra sice neměla křídla, ale těžko se zabíjela, po každém setnutí jedné z jejich hlav, narostly dvě jiné hlavy. S Hydrou bojoval i slavný Herkules.


Kyklop

Pochází v podstatě z mýtů celého středomoří. Čtyry metry vysoký jednooký obr, byl ve starověku zkrátka celebrita. Tvořili národ, který žil v zemi zvané Hyperia, bydleli v jeskyních, proto také byli nevzdělaní a suroví. Nejznámější z Kyklop byl Polifémus, který byl synem boha Neptuna. Kyklopové byli označováni jako lidožrouti.


Erymanthský kanec

Obrovské zvíře pustošilo široký kraj a děsilo vše živé, napadlo dokonce i kentaury a Herkulův přítel Cheiront byl zasažen jedem z kancových ostnů, trpěl, ale nezemřel, byl totiž nesmrtelný. Erymanthský kanec byl velký jako kůň, s tesáky velkými jako sloní kly, a s jedovatými ostny na zádech. Chytit tohoto mýtického tvora byl Herkulův čtvrtý úkol.


Siréna

Tyto mýtické mořské panny, byly netvorem moří. Na svůj andělsky krásný zpěv lákali námořníky na útesy , kde ztroskotaly. Sirény je pak jedly. Nejslavnější zmínka o sirénách je v Odisseie.


Minotaurus

Všichni známe příběh o monstru s býčí hlavou. Podle legendy Pásifaé, manželku krétského krále Mínóa svedl býk. Po čase porodila zrůdného syna s lidským tělem a býčí hlavou. Toto monstrum pak král umístil do labiryntu, kam vhazoval odsouzené na smrt.


Obr Géryonés

Tento strašný dvouhlavý obr žil daleko na západě na ostrově Erithea. Měl tam velká stáda nádherného dobytka, která pečlivě hlídal.  Když se Mikénský král o nádherných stádech dozvěděl, vyslal Herkula, který Gériona zabil.


Harpyje

Jednalo se o bájné tvory, které Řekové popisovali jako ženy s křídly a děsivými drápy na nohách. V podstatě stejně, je popisovali i Římané. Ovid o nich psal jako o lidských supech. Není divu. Harpyje prý hodovali na tělech mrtvých námořníků.


Pan

Měl polozvířecí podobu: porostlý srstí, měl rohy, kozí kopýtka, bradku.Byl klidný a veselý, hrál na píšťalu zvanou ,,Panova flétna“ a žil ve společnosti horských nymf.Podle pověsti se Pan zamiloval do krásné nymfy. Byl neodbytný, a vetřelý až před ním začala jeho láska utíkat. U řeky se proměnila v rákosí, z kterého si Pan udělal svou flétnu.


 

 6,576 total views,  5 views today