Slovník

 

Pojmy – použité výrazy

Rudis : dřevěný meč gladius, ve kterém bylo vryto vítězství, za které dostal gladiátor svobodu. Rudis musel mít vždy u sebe, bez něj byl považován za zběhlého otroka.

At gladium: Ponižující poprava, při které byl odsouzený chabě ozbrojen a vržen do arény proti nejlepším z gladiátorů.

Vulkanálie: Slavnost, při které měla krev prolitá v aréně, jako oběť bohům, přivolat déšť. Ve vyprahlé Itálii byla tato slavnost nejčastějším impulzem pro hry.

Yurnamentum gladiatory: Přísaha gladiátora , že bude vždy statečný a věrný svému pánu a ludu.

Ludus: Jednoduše vysoká škola pro gladiátory.

Lanista: Majitel ludu a vlastník gladiátorů. Tento podnik byl jeho chlebem.

Doktore : Učitel ve škole Ludus, převážně veterán arény s množstvím zkušeností, které mohl předávat dále.

Suplicium bestia: Poprava šelmou. Odsouzený byl chabě ozbrojen a předhozen do arény např. lvu.

Barbar: Každý, kdo žil mimo Řím a měl jiné hodnoty než Římané.

Naumachie: Naprosto speciální námořní bitva v aréně připomínající moře.

Tiro: Nováček , poprvé v aréně.

Munnera:  Velké hry pořádané soukromími prominenty, za účelem zajistit si popularitu.

Orgie:  Soukromá oslava většinou na něčí počest ( boha čí významného Římana), kde se účastníci věnovali hodování, drogám a skupinovému sexu.

Venatio: Lov, který se prováděl v prostoru arény upravené např. jako džungle.

Viva gladius: živoucí meč ( doslovný překlad z latiny)

 

 2,411 total views,  1 views today