Zbrojnice


Zbraně a zbroje


Provocatorova helmice

Přilba provocatorů ( ,, vyzyvatelů“ ) byla kulatá přilba s kruhovými mřížkami jako hledím, a často byla ozdobena dvěma pery na obou stranách hlavy.Robustní konstrukce přilby umožnila tomuto gladiátorovi nevnímat většinu úderů do hlavy.

Helmu na obrázku nám zhotovilo platnéřství Karakula. Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


Italo-Korintská helmice:

Datována více než 500 let před Kristem, s původem v Řecku, byla oblíbenou díky své všestrannosti , a používala se až do 7. století po Kristu. Její tvar umožňoval dokonalou ochranu hlavy, a zároveň neomezoval vidění. Tato přilba byla ve zbrojnici každé arény starověkého světa. Tato přilbice se postupem času modifikovala a upravovala, až do přilbice zvané Barbuta.

Helmu na obrázku nám zhotovilo platnéřství Karakula. Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


Honosný gladiátorský štít:

Štít šampionů. Používali ho jen ti nejlepší, byl ukázkou postavení. Není známo přesně kdy, a jak vznikl. ( Jedna teorie praví, že je kombinací legionářských štítů a štítů Piktských.) Pohledově byl dlouho nejkrásnějším kusem zbroje.Měl revoluční úchop, kdy ruka svírala madlo a na předloktí byl štít přitažen řemenem k paži. Hrana štítu byla cca 60 x 60 cm.

Štít na obrázku nám zhotovilo platnéřství Karakula. Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


Galská (keltská) destičková zbroj:

Galští válečníci povětšinou používali zrovna tuhle pasovou destičkovou zbroj. Bohatí Galové , nosily krátké kroužkové zbroje, ale ty byly příliš drahé, proto se většina Galů musela spolehnout na pasovou destičkovou zbroj. Do arén se tato zbroj dostala převážně v provinčních arénách, ale právě šampioni těchto provincií si ji s sebou pak nesli i do kolosea na velké hry.


Gladiátorská Klobouková helmice:

Těžká gladiátorská helma. Chránila celou hlavu i krk a částečně i ramena, ale značně omezovala výhled. Byla velmi honosně zdobená a vyrobená z bronzu, nebo z ocele, která byla bronzem jen nazdobená. V aréně byla tato přilba vidět opravdu často u nejrůznějších gladiátorů.

Helmu na obrázku nám zhotovilo platnéřství Karakula. Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


Galerus:

Asi nejznámější zbroj na ruku na světě. Galarus  používal jen a pouze retiárius, a to na levé paži se sítí.  Vzhledem k tomu, že neměl helmici, tak tato obří ramenní zbroj měla za úkol chránit i hlavu. Galarus je opravdu dobře chránící ramenní zbroj.


Gladiátorská rukavice:

Pohřebiště v Efesu, jenž byl jedním z nejvýznamnějších center římské říše, obsahuje tisíce kostí, tři náhrobní kameny, a také segmenty zbraní a zbrojí, které zcela zřetelně zobrazují gladiátory. Jeden ze zajímavých nálezů byl i náramek ze šupin, a pásy z oceli. Po pečlivém prozkoumání se zjistilo, že se pravděpodobně jedná o ocelové rukavice gladiátorů. Věda prokázala rozdrcení kostí, pod touto ochranou. To vysvětluje, kde se zde ona zbroj vzala, zřejmě po zásahu nešlo zbroj z ruky mrtvého sundat. Nicméně Náš partner Platnéřství Karakula, se pokusilo , podle strohých informací takovou ,, rukavici“ vyrobit. A zde je!! Uchycení palce je zcela gotické, netušíme jak byl palec kryt, to se v podkladech nikde neobjevilo. Tak prosím nebuďte příliš kritičtí. Za nás Platnéřství Karakula odvedlo skvělou práci.

Rukavici na obrázku nám zhotovilo platnéřství Karakula. Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!Štít Hoplon:

Tento metr široký štít pochází z Řecka. Uchop štítu byl konstruovaný úplně jinak než jaký měly ostatní starověké štíty, zatímco se většina štítů té doby držela pod středovou puklicí, hoplon se držel za řemenice stejně jako mnohem novodobější štíty. Díky tomuto úchopu dokázal tento štít rozdávat i drtivé rány. V pořadu ,, Smrtící válečník“ rána hoplonem dosahovala síly 3G. Zdobení štítu, ať už malbou či tepáním, bylo detailní a velmi pracné. V aréně byl vídán naprosto běžně.


Brýlová Pompejská přilba:

Tento typ helmy získal své jméno podle toho, že byla nalezena v pozůstatcích Pompejí. V aréně byla především používána gladiátorem zvaným Thrák : mistr šermíř. Na nejvýším bodu helmy, kde u jiných býval chochol, byla přilba ozdobena soškou božstev.


Řecko-Římský svalový kyrys ,,lorica musculata“:

Dokonalá zbroj vynalezená starověkými řeky. Jednalo se o první pancíř netvořený z částí. Římská armáda tyto zbroje modifikovala, a však nosili ji pouze výše postavení důstojníci. Kdejaký Lanista, který měl  opravdu schopného gladiátora, koupil tento kyrys, aby mu mohl zajistit lepší šance v aréně.

Kyrys na obrázku nám zhotovilo platnéřství Karakula. Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


Obličejová helmice:

Tento typ helmy byl vytvořen z běžné helmy legií na niž se jako obličejový kryt přidala bronzová maska. Obličejová helmice zakrývala celý obličej tedy dobře ochránila, ale na stranu druhou značně omezovala výhled. Tato velká nevýhoda byla ovšem kompenzována tím, že nebyla vidět mimika obličeje. Skryly se tedy strach, bolest i únava. Ve vojsku tyto helmy používala císařská jízda střežící val Limes Romanus. V aréně ji nosili především gladiatrix, ale i císař Marcus Aurelius Commodus.


Holenice:

Zbroj na holení část nohy. Byla velice důležitá, protože gladiátoři obecně, byli od pasu dolů jen spoře oděni. Holenice jednu, či dvě měla drtivá většina gladiátorů.


Germánský kruhový štít:

Kulatý štít o průměru 40-80 cm. Ruku chránila středová puklice, a okraje štítu byly vystužený kováním , nebo hrubým lanem, tak se zabránilo devastaci okrajů štítu. Byl potažen kůží, kožešinou, nebo hrubým plátnem. Tento typ štítu se používal opravdu hojně.

Mužeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


Šupinový pancíř ,,lorica squamata“ :

Není úplně jasné kde se vzaly první šupinové zbroje, historikové se pouze schodují, že se jednalo o blízký východ ( Asyrská říše, Persie, Chetitská říše či Egypt) Každopádně to byla nadčasová ochrana používaná až do 13. století po Kristu. V aréně jí používalo hodně gladiátorů.


Ovčí rouno:

Skopové maso bylo v Římě běžnou surovinou , a proto nebylo ani pro gladiátora těžké pořídit si ovčí rouno. Důvod byl prostý , hustá ovčí srst dobře chránila proti řezným a sečným ranám, proti bodnutí už tolik ne , ale i tak byla lepší než pouhá lidská kůže.


Galská ( keltská) helmice:

Tento druh helmy je datován již cca 500 před Kristem. V gálii bylo zpracování kovů opravdu na špičkové úrovni, tak nedí divu že lícní chrániče z této helmy převzali později i Římané.  Galští válečníci z urozených rodin si na špici této helmice umísťovali motivy různé zvěře ( orla, kance nebo třeba vlka). V aréně tento typ helmy používal především Gal ( odnoš murmilla), ale i jiní.Gladiátorská zbroj na paži:

Zbroj která chránila jednu, nebo obě paže. Na těle držela díky řemenu, který byl utažený kolem trupu. Tato zbroj chránila ruku bez štítu nebo  paži levou pokud gladiátor štít neměl.

Zbroj na obrázku nám zhotovilo platnéřství Karakula. Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


Kožený svalový pancíř:

Kožený kyrys, který byl tvarován tak aby zvýraznil mužskou musculaturu. Kožená zbroj byla účinná proti sečným ranám a tupým úderům. Proti bodnutí obstála jen částečně. Nespornou výhodou tohoto pancíře je nízká váha a neomezená pohyblivost.


Galský oválný štít:

Tento velký oválný štít pocházející z Gálie se rychle stal univerzální výzbrojí každé arény. V arénách tento štít používali gladiátor zvaný gal , a secutor, neboť oblé hrany tohoto štítu se špatně chytaly sítí.


Linothorax:

Látkový kyrys, vynalezli už starověcí Řekové. Byl vyroben z vrstev lnu slepeného zvířecím tukem. Tento kyrys měl i šupinový kovový pás pro zvýšení ochrany rizikových oblastí na těle. V arénách byl v vidění v mnoha modifikacích.


Piktský čtvercový štít:

Jednoduchý čtvercový štít o vnější hraně 55×55 cm původem z Britannie. Díky jednoduchému zpracování se vyráběl masově, jako odpověď na vrhací kopí pillum, které bylo konstruované na ničení štítů. Zatím co Římanům došla pillum, měli Piktové těchto jednoduchých štítu stále mnoho. Ruku chránila středová puklice , a hrany štítu byly okované , nebo potažené surovou kůží. Tento štít byl zkrášlen malbou pouze v arénách, originál byl strohý a ryze účelový.

Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


 

Římská lamelová zbroj ,,Lorica segmentata“ :

Ve své době se jednalo o jedno z nejlepších brnění vůbec. Výroba byla směřovaná hlavně pro legie, ale občas byla tato zbroj pořízena i do arény. V gladiátorském klání chránila hlavně bojovníky, kteří měli nevhodné zbraně pro efektivní obranu, jako byl např. bregesus. Materiálem k výrobě byla kůže, nebo ocel.


Scutum (latinský výraz pro štít):

Totožný štít, jaký používali římské legie. Gladiátorské scutum však nebylo malované, a neneslo znak legie. Tento velký obdélníkový štít používal především murmillus, ale i jiní gladiátoři.


Vysoká mřížovaná helmice:

Tento typ helmy do arény nosíval především murmillus. Byla velmi těžká, tedy dobře chránila hlavu, a výhled neomezovala více než bylo nezbytně nutné. Murmillus často nosíval na této helmě jako ozdobu barevná pera.


Gladiátorský opasek:

Velice široký opasek z tvrdé kůže, fungoval především jako zbroj. Kovové ozdoby zvyšovaly obraný potenciál. Do opasku se zavěšovala suknice z kůže, šupin kovu nebo kroužkové zbroje aby ochrana byla co možná největší.


Secutorova helmice:

Velmi odolná přilbice , která značně omezovala výhled. Malé díry na oči měli zajistit, že retiárius ( tradiční secutorův soupeř) bude těžko zasahovat tohle zranitelné místo svým trojzubcem. Helma byla také velmi hladká aby se nedala snadno zachytit do retiáriovi sítě.


Otevřená helmice:

Tento typ helmy pochází ze starověkého Kartága. Dobře chránila hlavu a neomezovala výhled. Do arény se dostala po bitvě u Zamy (  roku 202 před Kristem), kdy přeživší ze slavné Punské pěchoty byli nuceni bojovat proti sobě. Standartně byl v aréně touto helmicí vybaven bregesus


Kroužková zbroj:

V období starověkého Říma v celku nová technologie, která zajišťovala vynikající ochranu , a současně dobrou pohyblivost. Výroba byla nákladná a často ji realizovali děti. V arénách se objevovala na scissorovi , a jako části zbroje u spousty jiných gladiátorů.


Kopí / Oštěp:

Přesto že je mezi kopím a oštěpem rozdíl ( oštěpem se hází, kopím se bojuje na blízko), tak se dají použít naprosto stejně. Od prvních pazourkových oštěpů, po bajonety na puškách v 2. sv. válce, se ukázalo, že je kopí stálicí na poli válečnictví. V aréně tyto zbraně používali venatores, hoplimachos, gladiatrix, bestiárius i lequerius.

Můžeme zprostředkovat zakázkovou výrobu!


 

Keltská Burda

Primitivní avšak velmi levná a účinná zbraň keltských kmenů. 65 cm dlouhý kyj byl vyroben z jasanového dřeva vytvrzeného ohněm a napuštěného včelím voskem. Na úderné části byla tato zbraň okována dvěma až třemi pásy z oceli. Zbraň byla levná a snadno dostupná. V aréně se burdou vyzbrojovali především váleční zajatci vysílaní proti gladiátorům.


Meč Kopis:

Původem řecký zabiják, 60 cm dlouhý meč s těžištěm na špici byl předchůdcem meče falcata. Těžiště zbraně vysoko u špice dodávalo pádnosti ran které bojovník zasazoval. V arénách se tento meč vyskytoval zřídka, více byla k vidění falcata, do které se kopis vyvinul.


Gladiátorská jednoruční sekera:

78 cm dlouhá a 1,4 kg vážící zbraň.Pro boj byl primární přední list, a však díky hrotu i účinně bodala.Zadní trn byl převážně určen ke stržení jezdce či vozataje na zem.


Římský meč Gladius Pompeii:

Slovo ,,Gladius“ je pouze a jenom meč. Známo je 5. typů: Hispaniensis, Mainz, Fulham, Pompeii (na obrázku) a Spatha. O těchto typech se více dozvíte v Zajímavostech starověku. Tyto meče byly hlavní zbraňí legionářů i Gladiátorů ( Gladiátor je podle meče/gladia pojmenován) 50 až 110 cm dvousečné oceli bylo výborně ovladatelnou zbraní. U novějších typů byl tvar čepele odvozen od Galských a Germánských mečů. Na záštitu a hlavici se používalo tvrdé dubové dřevo, rukojeť byla též ze dřeva, u honosných zbraní významných mužů byla rukojeť i  z broušené slonoviny, kosti. nebo želvoviny.


Skytský krátký tesák:

Tato 55cm dlouhá sečná zbraň byla především sekundární výzbrojí skytských jízdních lučištníků. Zatížení na špici zaručovalo drtivé sečné rány, ale kvůli tupé špici se s ním nedalo vůbec bodat. Tato lehká zbraň datována již kolem roku 200. před Kristem, byla oblíbená kvůli své všestranosti, dalo se s ní bojovat, štípat dřevo i porcovat maso. V nejširší části byly tyto zbraně často zdobené rytinou. V aréně se tento tesák používal v celku často, a to především v rukách amazonek.


Germano – římský meč:

Až 90 až 110 cm dlouhý zabiják ostrý jako břitva, byl především zbraní germánů , kteří jako  gladiátoři bojovali v arénách i jako svobodní, ze své vůle. Meč byl delší a pádnější než většina starověkých mečů. To sice zajišťovalo devastační údery , ale jeho majitel se rychleji v boji vysiloval.


Scissor:

V podstatě roura do níž gladiátor strčil ruku až k vnitřnímu madlu , které uchopil. Na útočném konci trčel ostrý sekerovitý břit. Scissor se dal použít pro útok i obranu. V pořadu smrtící válečník se na účinnost scissoru podívejte. Díl Apache vs. Gladiátor, gladiátor sice nezvítězí ( což nechápeme) , ale účinnost zbraní snímek skvěle předvede.


Meč Falcata:

Používali ho již Řekové cca v 4. století před Kristem. Později jej převzali i Kartáginští.  Tento meč se zakřivenou čepelí měl těžiště u konce čepele a kombinoval výhody sekery a krátkého meče. Když Hannibal táhl na Řím, byl tento meč důvodem proč Římané zesilovali své štíty.


Meč Sica:

Sica byl skvělý nástroj na zabíjení. Meč sica je zahnutý, aby byly útoky drtivé a aby je nepřítel nepostřehl. Tento krátký meč, resp. dlouhá dýka, se používala v arénách v celku hojně, nejčastěji se ale spojuje s Thráky. V Thrácké vlasti na východě také meč Sica vznikl! Thrákové používali i 126 cm dlouhou, obouruční verzi tohoto meče zvanou ,, rhomphaia“.

 

Dácký Falx:

Latinský termín Falx znamená srp. Současně se jednalo o dáckou 120-135 cm dlouhou obouruční zbraň s kosovitě zakřivenou čepelí naostřenou na vnitřní straně a s rukojetí stejně dlouhou nebo delší než stisk obou rukou. Činila svého uživatele zranitelného, jelikož mu neumožňovala chránit se štítem. Tuto nevýhodu však kompenzovala vysoce ničivým účinkem, když jedním úderem bylo možné rozetnout protivníkův štít.  V arénách byla tato zbraň používána méně, ale nebyla ani žádným překvapením


Trojzubec:

Tuhle 2 metry dlouhou zbraň používal v aréně, jen a pouze retiárius. V druhé ruce dřímal síť,  byl pouze lehce oděný a bez helmy. Byla to kompenzace za dosah jeho zbraně.  Retiárius byl v celku neoblíbený, bez přilbice vypadal zženštile, a jeho styl boje byl založený na úhybech a ústupu, což na zženštilém dojmu ještě přidávalo.


Galský (keltský) meč:

Meč ostrý jako břitva, 66 až 77 cm dlouhý. Od těchto mečů byl částečně odvozen tvar čepele pro meče římské, nejpoužívanější meče své doby. Galské meče byly velice pádné, ale přes to dobře ovladatelné. V aréně tento meč používal především z murmilla vzešlý gladiátor, zvaný Gal. Ale i jiní gladiátoři.


Egyptský Meč Korasch:

Srpovitý meč o délce asi 80 cm, byl určen k sekání. Bodat se s touhle zbraní moc nedalo. Těžiště u špičky meče dodávalo na průraznosti. Je pravděpodobné, že právě tento meč je prapradědeček nám dobře známé šavle. V aréně meč korasch používal arbelas.


Cestus:

Jedná se o předchůdce boxerských rukavic. Gladiátoři při souboji s cestusy opravdu hodně připomínali dnešní boxery.  Při těchto bojích se málokdy umíralo, ale vzhledem k tomu, že cestus byl spojován ocelovými nýty, kaluže krve, zlomeniny a rozšklebené tržné rány, byly samozřejmostí, stejně jako bezvědomí pro poraženého.


Obouruční sekera:

Velmi mocná útočná zbraň, kterou používal zejména bregesus. Rány touhle zbraní byly mocné a drtivé. Co se obrany týče dala se obouruční sekera použít jen velice omezeně.


Dýka Pugio:

Dýka pugio se používala od 2. století před Kristem do 3. století po Kristu. Původ této zbraně je v Hispánii.  V arénách tyto dýky používali mnozí gladiátoři jako sekundární zbraň, ale např. dimachaerus, gladiatrix a hoplimachos, jí byli vyzbrojeni i primárně.


Řecký meč Xífos:

Tento krátký řecký meč byl sekundární zbraní hoplitů. A jak šel čas dostal se i do arén. Římané milovali rozmanitost, a tak hledali zbraně a zbroje v co nejširším spektru, aby každý gladiátor vypadal jinak. Xífos měl téměř stejné parametry jako meč gladius,  a tak ho dřímal v ruce nejeden gladiátor.


Krátký luk:

Luk byla střelná zbraň, která se vyvíjela stovky let. Byl přesný a účinný až na 50 metrů. V aréně luky používali sagatarius, gladiatrix ( amazonka) a samozžejmě také venatores při lovu zvěře.


Laténský meč:

 Meč délky 70,5 centimetrů a šířky čepele 5,5 centimetru. Datuje se do období 1. – 3. století. Byl používán na území celé  Evropy, a to převážně galy (kelty) a germány. Byl velmi rozšířený, proto i v arénách byl vidět dosti často.


Retiáriova síť:

Velice specifická zbraň, která měla za úkol zachytit či znehybnit soupeře. Jednalo se vlastně o rybářskou sít se zatíženým obvodem. Použití bylo mnoho, např. retiárius při ústupu táhl síť po zemi za sebou, když na ní soupeř stoupl , retiárius mu podmetl nohy. 21,239 total views,  2 views today

2 komentáře u „Zbrojnice

  1. Za mne mohu napsat, že stránka byla vytvořena s opravdu velkou pečlivostí. Je přehledná, člověk se v ní snadno zorientuje už při první návštěvě. Navíc je obsah velmi čtivý, zajímavý a pro lepší představu je doplněn o obrázky, což velmi oceňuji. Zároveň mají texty ideální rozsahovou délku, u které čtenář s přehledem a bez problému vydrží.
    Rovněž je skvělé, že jste stránku doplnili o kolonku se zajímavostmi, slovník, který zapáleným začátečníkům- čtenářům, pomůže rychleji proniknout do daných témat, doporučené filmy a soutěž, do které se člověk může zapojit a tím vyhrát pěkné ceny.

    Jen tak dál, dobrá práce!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *